Thursday, April 24, 2008

La geografia esborrada de la BarcelonetaLa Geografía esborrada de la Barceloneta


MAP > PDF

AUDIO > MP3

Passeja’t pel barri amb els teus auriculars, i deixa’t portar per les històries, imbueixe’t…

L’audio tour, és una saborosa barreja de veus, peces d’antigues cançons… el mar, les gavines… I explicacions obtingudes a través de la història oral del barri, acompanyades de deliciosos ar-pegis flamencs especialment composats per a l’ocasió. Tots els sons s’han obtingut, cuidadosament a la Barceloneta

VIDEO > Ruta por la Barceloneta desaparecida

La geografia esborrada, és un tour a través dels espais desapareguts del barri de la Barceloneta. Aquells que han estat emblemàtics, que han creat xarxes de solidaritat veïnals. És 1 projecte melancòlic, és un estat de turbulència i rebel.lió transitori, però no és 1 projecte purament regressiu i estancat en el passat. Vol saber sobre les seves arrels, vol llegir-les i sentir-les, vol explorar per reinventar, no pretèn idealitzar, vol obrir camins, portes….vol recordar, reimaginar…. Llegeix la història en diagonal, de principi a final, de final a principi, d’enmig cap amunt o cap avall. Cada espai que descobreix, és 1 nova font de circulació d’idees, formes i estructures que van connectant-se amb el reste de nuclis descoberts.